Kus on Meelis Kaldalu?

Poliitartist tõi Euroopa kultuuripealinna tuhast välja 18. mail, tsiteerides iseenda poolt kümne aasta eest Kopenhaagenis korraldatud Conchita Wursti õnnitlustseremooniat.

See kõik vajab veidi seletamist

Nagu pole ükski prohvet kuulus oma kodumaal — nii ei tea meist keegi mitmes kord on see poliitartistil nimega Meelis from Tartu tegelikult võimude eest põgeneda. Igatahes teame, et see pole tal esimene.

Kindlasti on ta olnud tagaotsitav arvuti varastamises kahtlustatuna valimiskomisjonist 2013. aastal. Tagaotsitavaks kuulutati ta 17. mail ja võeti vahi alla 22. mail, mis teeb jooksus olemise ajaks kõigest 5 päeva. Sama aasta 2. septembril astus Meelis üles videopöördumisega ühendkuningriigist, kust lubas taotleda poliitilist varjupaika, sest Eestis olevat ta elu ja tervis ohus. Mõni päev hiljem selgus, et ta olla võltsinud Londonis redus oleva Anna-Maria Galojani allkirja, et registreerida Tallinnas valimisteks valimisliitu "Protest".

Allkirja võltsimine oli väidetavalt ettekääne Meelise preventiivseks vahi alla võtmiseks Barack Obama visiidi eel 2. septembril 2014, kui ta olla postitanud Delfi kommentaariumi temaatilise "luuletuse" — mida iganes see võib tähendada.

Valimisliidu "Südamega Tartu" tegevuste tuules 2017. aastal võeti Meelis ERRi Tartu stuudiole pommiähvarduse tegemises kahtlustatavana vahi alla 24. oktoobril ja vabastati 22. detsembril, sest kohus ei rahuldanud prokuratuuri nõudmist vahi all hoidmise pikendamiseks. Pommiähvarduse kaasuse järgmise vaatusena kuulutati Meelis kohtumenetlusest kõrvalehoidmise tõttu tagaotsitavaks 20. mail 2021.

Ajakirjanduse andmetel ilmus pakku läinud poliitartist 2. septembril Tartu Raekotta, et esitada dokumendid valimisliidu "Südamega Tartu" registreerimiseks 2021. aasta KOV valimistele. Dokumendid võeti küll vastu, kuid vormistuslikud puudused jäid valimiskomisjoni sõnutsi parandamata ning valimisliitu ei registreeritud. Lõpuks peeti poliitartist kinni suurejoonelise politseioperatsiooni käigus KOV valimiste eelõhtul, teisipäeval 5. oktoobril Raplamaal. Seega oli ta kinnipidamiseni jooksus kokku rekordilised 138 päeva.

Kohtuprotsess tabatud artisti üle jätkus istungiga 29. oktooobril, mille järel lubati ta elektroonilise jalavõruga koduvangistusse ning arutati protsessi lõpetamist avaliku huvi puudumise tõttu. Poliitartist osales ka järgmisel istungil 7. jaanuaril 2022 ning osapooled olid valmis protsessile joone alla tõmbama, kuid artist läks teel 7. veebruaril toimuma pidanud kohtuistungile kaduma.

Alates 8. veebruarist 2022 kuulutati Meelis Kaldalu tagaotsitavaks kohtumenetlusest kõrvalehoidmise tõttu. Politsei väitel tabati ta 30. aprillil Poolast, kui oli olnud tagaotsitav 81 päeva. Kaldalu tabamise fakti avaldas politsei alles 9. mail ajakirjanike arupärimiste peale — selleks kuupäevaks oli esialgu välja kuulutatud tema süüdistust puudutav kohtuistung. Istung oli välja kuulutatud aprilli viimase nädala alguses, st vähemalt 3 päeva enne poliitartisti väidetavat tabamist.

  • "Korraldav istung Meelis Kaldalu süüdistuses KarS § 263 lg 1 p 2 järgi" toimus korrigeeritud plaani järgi kolmapäeval 18. mail algusega kl 12 Tartu kohtumaja saalis nr 448
  • Sisuline istung süüdistuse arutamiseks pidi toimuma 20. juunil kohtusaalis 449 algusega kl 10, kuid lükati edasi, sest loovutamisprotsess kestis juulikuuni, mistõttu õnnestus Meelisel hoiduda Eesti jõuorganite eest oletatavasti vähemalt 150 päeva
  • Meelis esitas määruskaebuse Tartu maakohtu 07.02.2022 tagaotsitavaks kuulutamise ja vahistamismääruse peale, istungid määruskaebuse ja süüdistuse arutamiseks toimusid Tartu kohtumajas vastavalt 10. augustil ja 15. ning 16. augustil, 19. ja 20. septembril, 11. ja 12. oktoobril, 3. ja 4. novembril ja 9. novembril.
  • Kohtuotsus kuulutati välja 16. novembril kl 13 Tartu kohtumaja kohtusaalis 344. Meelis Kaldalu jäi süüdi avaliku korra raskes rikkumises lõhkeseadeldise või lõhkeainega ähvardades ja karistus loeti kantuks kohtuotsuse väljakuulutamise hetkest.
  • Meelis on kaevanud maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse ning selle arutamine algab 13. märtsil kl 10 Tartu kohtumaja kohtusaalis 545.
  • Ringkonnakohus ei rahuldanud apellatsiooni ning kinnitas maakohtu otsuse 23. mail. Poliitartistil on edasikaebamiseks 30 päeva.

***

Ses poliitiliselt laetud kaasuses on kummaline olnud eranditult kõigi osapoolte käitumine. Olukorda ei tee lihtsamaks, et ekstsentrilise geeniusena ei anna Meelis from Tartu välja veksleid, jättes publiku põnevusega ootama järgmisi pintslitõmbeid sel poliitkunsti lõuendil. Ometi on tema jooksev kommentaar siinmail toimuvale saanud meie avaliku elu ja kohaliku kultuuri pärisosaks!

Täpsemalt Vikipeediast